My Profile

   Minimize
Profile Avatar
harveyasadi
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******

چسب کاشی و سرامیک را می توان بر روی سطوح مختلف از جمله دیوار، کف، سقف و میز استفاده کرد. انتخاب چسب مناسب برای سطح کاشی کاری بسیار مهم است. به عنوان مثال، چسب کاشی دیوار معمولاً به اندازه بهترین چسب کاشی کف قوی نیست. چسب کاشی و سرامیک معمولاً روی سطوح خشک و تمیز اعمال می شود. رعایت دستورالعمل های سازنده برای آماده سازی سطح قبل از استفاده از چسب بسیار مهم است.

چسب کاشی و سرامیک معمولاً قبل از تزریق به مدت 24 ساعت خشک می شود. گروتینگ فرآیند پر کردن فضاهای بین کاشی ها با نوعی ملات است. پس از خشک شدن چسب، دوغاب با یک شناور لاستیکی اعمال می شود. شناور به فضاهای بین کاشی ها رانده می شود و اضافی آن پاک می شود. دوغاب باید 24 ساعت قبل از استفاده از ناحیه خشک شود.
چسب کاشی و سرامیک معمولاً با استفاده از ماله در پشت کاشی اعمال می شود. سپس چسب به طور مساوی روی سطحی که قرار است کاشی شود پخش می شود. پس از اعمال چسب، کاشی در موقعیت خود قرار می گیرد و محکم در جای خود فشرده می شود.

هنگامی که کاشی در جای خود قرار گرفت، باید به چسب زمان داد تا خشک شود. مدت زمان لازم برای خشک شدن چسب بسته به نوع چسب مورد استفاده، دما و رطوبت متفاوت است.MySmarterHome.ca | Login | Register