My Profile

   Minimize
Profile Avatar
youareabesta
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******

سرور پروکسی

یک سرور پروکسی بین یک برنامه مشتری (معمولاً یک مرورگر وب خارجی ) و یک سرور (معمولاً سرور دیگری در وب) قرار می گیرد تا درخواست قیمت سرور hp ها را فیلتر کند، عملکرد را بهبود بخشد و اتصالات را به اشتراک بگذارد.
سرور پست الکترونیکی

حاضر و حیاتی وب سرورهای پست تقریباً به اندازه سرورهای در همه جا هستند .
پلتفرم های سرور

اصطلاحی که اغلب مترادف با سیستم عامل استفاده می شود ، پلت فرم سخت افزار یا نرم افزار زیربنایی یک سیستم است و بنابراین موتوری است که سرور را به حرکت در می آورد.MySmarterHome.ca | Login | Register